A A A

1. Ochrona praw autorskich

Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej czasnabiznes2.pl przysługują Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Strona internetowa czasnabiznes2.pl podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie aktywnisamodzielni.pl
Bez uprzedniej zgody CBMZ Sp. z o.o. elementy zamieszczone na stronie czasnabiznes2.pl, w szczególności  teksty, grafika, zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe i aplikacje, nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, drukowane, zapisywane, zmieniane czy udostępniane osobom trzecim.

Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie aktywnisamodzielni.pl jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na stronie czasnabiznes2.pl w sposób niezgodny z zasadami określonymi powyżej stanowi naruszenie praw CBMZ Sp. z o.o. i będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
CBMZ Sp.z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie czasnabiznes2.pl były prawdziwe, rzetelne i aktualne.

Informacje dostępne na stronie czasnabiznes2.pl zostały opracowane w dobrej wierze, w sposób rzetelny i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

Jednocześnie CBMZ Sp. z o.o. wyklucza możliwość ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek wykorzystania treści zawartych na stronie czasnabiznes2.pl .

Znak firmy
Marka i logo Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. są chronione prawem i nie mogą być bez jej zgody używane.

2. Ochrona danych osobowych

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Bezpieczeństwo powierzonych nam danych jest dla nas bardzo ważne. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Aby zapewnić pełną poufność przesyłanych informacji, wprowadziliśmy na naszej stronie obsługę bezpiecznych, szyfrowanych połączeń. Komunikacja między komputerem a naszym serwerem, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Do szyfrowania używamy klucza 128-bitowego – taka siła szyfrowania jest powszechnie dziś stosowanym standardem, wykorzystywanym m.in. przez banki internetowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy CBMZ Sp. z o.o., dla których jest on niezbędny w celu obsługi użytkownika. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.

3. Cookies
Na stronie aktywnisamodzielni.pl wykorzystywana jest technika „cookies”.  Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to plik z informacją zapisywany przez serwer firmy CBMZ Sp. z o.o. na komputerze użytkownika. Tą informację serwer firmy CBMZ Sp. z o.o. może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze stroną czasnabiznes2.pl z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Na stronie czasnabiznes2.pl technika „cookies” pozwala firmie prowadzić analizę częstotliwości odwiedzania Strony w oparciu o system Google Analytics i zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.google.com/analytics/tos.html. Pliki „cookies” nie są wykorzystywane do innych celów.

Strona czasnabiznes2.pl jest również dostępna dla użytkowników, którzy zablokują w swojej przeglądarce internetowej możliwość otrzymywania „cookies”.