A A A

 AKTUALNOŚCI


 
 

07.12.2018 r. VII Nabór formularzy rekrutacyjnych

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza siódmy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, który rozpocznie się w dniu 17.12.2018 r. a zakończy w dniu 21.12.2018 r. 

Formularze należy dostarczyć do Punktu Obsługi w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5 III piętro pokój 202 w godz. 8.00-16.00 (w piątek 21.12.2018 r. od godz 8.00 do 13.00)

w trakcie trwania naboru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji formularzy.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 32 645 19 68

 
23.11.2018 r. Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wstępna lista  wniosków które nie uzyskaly minimum punktowego NABÓR IV
 
 
20.11.2018r. Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ramach projektu "Czas na biznes II" w Agencji Rozwoju Małopolski  Zachodniej S.A (ocena premiująca i ocena predyspozycji)  VI NABÓR oraz lista rezerwowa nabór  III, IV, V, VI
 
 
19.11.2018 r. Informacja o wynikach oceny predyspozycji kandydatów w ramach projektu "Czas na Biznes II" dla VI naboru w Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A
 
 
19.11.2018 r.  Ogłoszenie naboru biznes planów dla V grupy
 
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza nabór Biznes Planów dla grupy V, który rozpocznie się 26.11.2018 r. a zakończy 30.11.2018 r.
 
 
14.11.2018 r. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  Nabór III
 
 
12.11.2018 r. Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Grupy IV
 
 
12.11.2018  Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Grupy IV
 
 
09.11.2018 r. Wyniki II etapu oceny merytorycznej VI NABÓR
 
09.11.2018 r. Wyniki oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego  VI NABÓR
 
 
30.10.2018r. - Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych VI nabór
 
 
26.10.2018 r. - Ogłoszenie naboru Biznes Planów dla grupy IV
 
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza nabór Biznes Planów dla grupy IV, który rozpocznie się 05.11.2018 r. a zakończy 09.11.2018 r
 

24.10.2018 - Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wstępna lista rezerwowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej III naboru

 

18.10.2018 - Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ramach projektu "Czas na biznes II" w Agencji Rozwoju Małopolski  Zachodniej S.A   NABÓR V  oraz wstępna lista rezerwowa  NABÓR III, IV, V

 

18.10.2018 - Informacja o wynikach oceny predyspozycji kandydatów w ramach projektu "Czas na Biznes II" dla V naboru w Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A

 

16.10.2018 - Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego Grupa III

 

16.10.2018 - Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Grupa III

 

12.10.2018r -  VI nabór formularzy rekrutacyjnych

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza szósty nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, który rozpocznie się w dniu 22.10.2018 r. a zakończy w dniu 26.10.2018 r.

Formularze należy dostarczyć do Punktu Obsługi w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5 III piętro pokój 202 w godz. 8.00-16.00 w trakcie trwania naboru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji formularzy.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 32 645 19 68

 

05.10.2018 - II etap oceny merytorycznej przyznanie punktów premiujących V nabór

II etap oceny merytorycznej przyznanie punktów premiujących w ramach projektu "Czas na biznes II" dla V naboru w Agenci Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

05.10.2018 - Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych V nabór

 

01.10.2018 - Ogłoszenie naboru Biznes Planów dla grupy III

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza nabór Biznes Planów dla grupy III, który rozpocznie się 08.10.2018 r. a zakończy 12.10.2018 r.

 

24.09.2018 - Lista rankingowa osób, które otrzymały pozytywną ocenę formalną formularza rekrutacyjnego do projektu „Czas na biznes II” złożonego w Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. - V nabór

 

24.09.2018 - Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w ramach projektu "Czas na biznes II" w Agencji Rozwoju Małopolski  Zachodniej S.A (ocena premiująca i ocena predyspozycji)  IV NABÓR oraz lista rezerwowa nabór IV i III

 

24.09.2018 - Informacja o wynikach oceny predyspozycji kandydatów  Nabór IV w ramach projektu "Czas na Biznes II" w Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

12.09.2018 - Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wstępna lista rezerwowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Grupa II 

 

11.09.2018 - II etap oceny merytorycznej - przyznanie punktów premiujących IV nabór

II etap oceny merytorycznej przyznanie punktów premiujących w ramach projektu "Czas na biznes II" dla IV naboru w Agenci Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

11.09.2018 - Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych IV nabór

 

10.09.2018r -  V nabór formularzy rekrutacyjnych

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza piąty nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, który rozpocznie się w dniu 17.09.2018 r. a zakończy w dniu 21.09.2018 r.

Formularze należy dostarczyć do Punktu Obsługi w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5 III piętro pokój 202 w godz. 8.00-16.00 w trakcie trwania naboru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji formularzy.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 32 645 19 68

 

03.09.2018 r. Lista rankingowa osób, które otrzymały pozytywną ocenę formalną formularza rekrutacyjnego nabór IV do projektu „Czas na biznes II” złożonego w Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

 03.09.2018 r. Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wstępna lista rezerwowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Grupa I  złożonego w Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.  

 

28.08.2018 r. - Lista rankingowa osób z II naboru które otrzymały pozytywną ocenę formalną wniosku o przyznanie Wsparcia Finansowego Na Rozwój Przedsiębiorczości do projektu „Czas na biznes II” złożonego w Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

28.08.2018 r. - Lista rankingowa osób z II naboru które otrzymały pozytywną ocenę formalną wniosku o przyznanie Wsparcia Pomostowe Szkoleniowo-Doradcze do projektu Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A

 

23.08.2018 - Wstępna lista rankingowa oraz wstępna lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do projektu w III naborze

Wstępna lista rankingowa oraz wstępna lista rezerwowa (ocena premiująca i ocena predyspozycji) osób zakwalifikowanych w ramach projektu "Czas na biznes II" dla III naboru Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

22.08.2018 - IV nabór formularzy rekrutacyjnych

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza czwarty nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, który rozpocznie się w dniu 27.08.2018 r. a zakończy w dniu 31.08.2018 r.

Formularze należy dostarczyć do Punktu Obsługi w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5 III piętro pokój 202 w godz. 8.00-16.00 w trakcie trwania naboru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji formularzy.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 32 645 19 68

 

13.08.2018 - Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności Grupa I 

13.08.2018 - Lista rankingowa oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo - doradczego Grupa I

 

07.08.2018 - II etap oceny merytorycznej przyznanie punktów premiujących III nabór

II etap oceny merytorycznej przyznanie punktów premiujących w ramach projektu "Czas na biznes II" dla III naboru w Agenci Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

07.08.2018 - Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych III nabór

 

31.07.2018 - Ogłoszenie naboru Biznes Planów dla grupy II

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza nabór Biznes Planów dla grupy II, który rozpocznie się 20.08.2018 r. a zakończy 24.08.2018 r.

31.07.2018 - Ogłoszenie naboru Biznes Planów dla grupy I 

Agencja Rozwoju Małopolski zachodniej S.A. ogłasza nabór Biznes Planów dla grupy I, który rozpocznie się 06.08.2018 r. a zakończy 10.08.2018 r.

 

11.06.2018 - Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych III nabór

 

10.07.2018 - III nabór formularzy rekrutacyjnych

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza trzeci nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, który rozpocznie się w dniu 23.07.2018 r. a zakończy w dniu 27.07.2018 r.

Formularze należy dostarczyć do Punktu Obsługi w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5 III piętro pokój 202 w godz. 8.00-16.00 w trakcie trwania naboru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji formularzy.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 32 645 19 68

 

09.07.2018 - Ostateczna lista rankingowa II naboru

Ostateczna lista rankingowa (ocena premiująca i ocena predyspozycji) w ramach projektu "Czas na biznes II" dla II naboru Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

09.07.2018 -  Wyniki oceny predyspozycji kandydatów II naboru

Informacja o wynikach oceny predyspozycji kandydatów w ramach projektu "Czas na biznes II" dla II naboru w Chrzanowie

 

03.07.2018 - II etap oceny merytorycznej przyznanie punktów premiujących II nabór

II etap oceny merytorycznej przyznanie punktów premiujących w ramach projektu "Czas na biznes II" dla II naboru w Agenci Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

03.07.2018 - Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych II nabór

 

27.06.2018 - Ostateczna lista rankingowa I naboru

Ostateczna lista rankingowa (ocena premiująca i ocena predyspozycji) w ramach projektu "Czas na biznes II" dla I naboru Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

27.06.2018 -  Wyniki oceny predyspozycji kandydatów I naboru

Informacja o wynikach oceny predyspozycji kandydatów w ramach projektu "Czas na biznes II" dla I naboru w Chrzanowie

 

25.06.2018 - Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych II nabór

 

19.06.2018 - II etap oceny merytorycznej przyznanie punktów premiujących I nabór

II etap oceny merytorycznej przyznanie punktów premiujących w ramach projektu "Czas na biznes II" dla I naboru w Agenci Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

19.06.2018 - Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych I nabór

 

11.06.2018 - Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych I nabór

 

08.06.2018 - II nabór formularzy rekrutacyjnych

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, który rozpocznie się w dniu 18.06.2018 r. a zakończy w dniu 22.06.2018 r.

Formularze należy dostarczyć do Punktu Obsługi w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5 III piętro pokój 202 w godz. 8.00-16.00 w trakcie trwania naboru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji formularzy.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 32 645 19 68

 

23.05.2018 - I nabór formularzy rekrutacyjnych

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ogłasza pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, który rozpocznie się w dniu 04.06.2018 r. a zakończy w dniu 08.06.2018 r. 

Formularze należy dostarczyć do Punktu Obsługi w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5 II piętro (sekretariat) w godz. 8.00-16.00 w trakcie trwania naboru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji formularzy.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 32 645 19 68nn